UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE

Masz pomysł na firmę?
Młodzi Samodzielni
to projekt oferujący bezzwrotną dotację w wysokości 23.050,00 PLN na osobę na utworzenie przedsiębiorstwa.

Warunki

Dla kogo?

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • Osoby fizyczne zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osoby nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1; 
  • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy;
  • Osoby w wieku 18-29 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.
Korzyści

Oferujemy

  • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Bezzwrotną pomoc finansową (dotację) na utworzenie przedsiębiorstwa, w wysokości 23.050,00 PLN na osobę;
  • Finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 2.800,00 PLN miesięcznie, wypłacane przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, dla 75% Uczestników Projektu.
Projekt pt. "MŁODZI - SAMODZIELNI" ma na celu wzrost poziomu samozatrudnialności u 110 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego do 30.06.2023 r., poprzez utworzenie min. 100 miejsc pracy ze środków EFS na podjęcie działalności gospodarczej wśród osób młodych.
Cel projektu
DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content