Search for:

Wzór wniosku

Wniosek o Udział w Projekcie „Młodzi Samodzielni”

1. Dane Osobowe

Imię i Nazwisko: ____________________________________________________

Adres Zamieszkania: __________________________________________________

Numer Telefonu: _____________________________________________________

Adres E-mail: ________________________________________________________

Data Urodzenia: ______________________________________________________

Obywatelstwo: _______________________________________________________

2. Opis Pomysłu Biznesowego

Opisz krótko swój pomysł biznesowy, wskazując na jego innowacyjność, cel oraz potencjalne korzyści wynikające z jego realizacji. (max. 200 słów)

3. Doświadczenie i Kwalifikacje

Krótko opisz swoje doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje, które mogą być przydatne w realizacji projektu. (max. 100 słów)

4. Plan Wykorzystania Dotacji

Przedstaw plan wykorzystania przyznanej dotacji, wskazując na konkretne cele oraz zakres wydatków. (max. 150 słów)

5. Deklaracja Uczestnictwa

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem projektu „Młodzi Samodzielni” i akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w projekcie.

Data: _______________________ Podpis: ___________________________