Search for:
 • Home/
 • Porady/
 • Skuteczny pitch deck – prezentacja dla inwestora

Skuteczny pitch deck – prezentacja dla inwestora

Pitch deck, czyli prezentacja dla potencjalnych inwestorów, jest kluczowym narzędziem dla każdego startupu poszukującego finansowania. Jest to krótki, zwięzły dokument, który ma za zadanie przekonać inwestorów do zaangażowania się finansowo w projekt. W tym artykule omówimy, jak stworzyć skuteczny pitch deck oraz jakie elementy powinien on zawierać.

Dlaczego pitch deck jest ważny?

Pitch deck jest pierwszym kontaktem przedsiębiorcy z potencjalnymi inwestorami i często decyduje o tym, czy inwestorzy zdecydują się bliżej przyjrzeć się projektowi. Dlatego też jest istotne, aby prezentacja była przemyślana, klarowna i atrakcyjna wizualnie. Skuteczny pitch deck może pomóc startupowi zdobyć potrzebne finansowanie oraz przyspieszyć rozwój firmy.

Co powinien zawierać skuteczny pitch deck?

 1. Wstęp – Krótka prezentacja zespołu założycielskiego oraz głównych celów i misji firmy.
 2. Problem – Wyjaśnienie problemu, który firma ma na celu rozwiązanie. Ważne jest pokazanie inwestorom, dlaczego rozwiązanie tego problemu jest istotne dla rynku.
 3. Rozwiązanie – Opis produktu lub usługi oraz sposób, w jaki firma planuje rozwiązać opisany problem.
 4. Rynek – Analiza rynku, na którym firma działa oraz jego potencjał rozwoju. Ważne jest pokazanie inwestorom, że istnieje duże zapotrzebowanie na oferowane przez firmę produkty lub usługi.
 5. Model biznesowy – Opis sposobu zarabiania pieniędzy przez firmę oraz prognozy finansowe na przyszłość.
 6. Konkurencja – Analiza konkurencji i wyróżnienie się na tle innych podmiotów działających na rynku.
 7. Strategia marketingowa – Opis planowanych działań marketingowych oraz sposobów dotarcia do klientów.
 8. Założenia finansowe – Prognozy finansowe dotyczące przychodów, kosztów i zysków w przyszłości.
 9. Zakończenie – Podsumowanie prezentacji i zachęta do dalszej dyskusji lub inwestycji.

Podsumowanie

Skuteczny pitch deck to kluczowy element w procesie pozyskiwania finansowania dla startupu. Odpowiednio przygotowany dokument może przekonać inwestorów do zaangażowania się w projekt i pomóc firmie osiągnąć sukces na rynku.