Search for:

Co jeśli zapotrzebowanie na usługę/produkt okazało się niższe od zakładanego?

Często zdarza się, że choć koszty działalności gospodarczej są przewidziane poprawnie, to przeszacowano przychody, czyli zainteresowanie klientów. W takiej sytuacji przedsiębiorcy mają do wyboru dwa rozwiązania.

Zamknięcie firmy

Pierwszą opcją jest zamknięcie firmy, jeśli została już założona. Wiele osób utrzymuje projekty, które są nierentowne, wierząc, że nadejdzie nagły przełom. Rzeczywiście, czasem tak się zdarza, ale zazwyczaj jest to bardzo rzadkie i wymaga konkretnych działań.

Pivoting

Drugą opcją jest tzw. „piwot”, czyli zmiana profilu działalności gospodarczej. Firma pozostaje w tej samej branży, ale modyfikuje swoją ofertę, aby lepiej odpowiadać na oczekiwania klientów. To elastyczne podejście może pomóc firmie przetrwać i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

W obliczu niższego niż zakładane zapotrzebowania na usługi lub produkty, ważne jest, aby podejmować świadome i racjonalne decyzje. Analiza sytuacji, elastyczność i gotowość do dostosowania się do zmian mogą pomóc przedsiębiorcom pokonać trudności i odnieść sukces nawet w trudnych warunkach rynkowych.