Terminy

Istotne terminy:

 • Okres realizacji projektu: 01.02.2022 r. – 30.09.2023 r.

TRZECI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 • Rekrutacja do projektu – trzeci nabór uzupełniający: od 2 sierpnia do 22 sierpnia 2022 r.
 • Planowany termin realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: wrzesień – październik 2022 r. 
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wsparcie finansowe w formie dotacji i finansowe wsparcie pomostowe: październik – listopad 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe: listopad 2022 r.
 • Planowany termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu i podpisywania umów na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego: grudzień 2022 r.

DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 • Rekrutacja do projektu – drugi nabór uzupełniający: od 30 czerwca do 19 lipca 2022 r.
 • Planowany termin realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: sierpień – wrzesień 2022 r. 
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wsparcie finansowe w formie dotacji i finansowe wsparcie pomostowe: wrzesień – październik 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe: październik 2022 r.
 • Planowany termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu i podpisywania umów na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego: listopad 2022 r.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

 • Rekrutacja do projektu – nabór uzupełniający: od 25 maja do 13 czerwca 2022 r.
 • Planowany termin realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: lipiec – sierpień 2022 r. 
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wsparcie finansowe w formie dotacji i finansowe wsparcie pomostowe: sierpień – wrzesień 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe: październik 2022 r.
 • Planowany termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu i podpisywania umów na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego: październik 2022 r.

NABÓR PODSTAWOWY

 • Rekrutacja do projektu – nabór podstawowy: od 22 kwietnia do 12 maja 2022 r.
 • Planowany termin realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej: czerwiec – lipiec 2022 r. 
 • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na wsparcie finansowe w formie dotacji i finansowe wsparcie pomostowe: lipiec – sierpień 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na wsparcie finansowe: sierpień 2022 r.
 • Planowany termin rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestników projektu i podpisywania umów na udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego: wrzesień 2022 r.

Ścieżka uczestnictwa w projekcie:

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego
 2. Ocena formalna i merytoryczna formularzy
 3. Rozmowa z doradcą zawodowym
 4. Wsparcie szkoleniowe
 5. Przygotowanie i złożenie biznesplanów
 6. Zarejestrowanie działalności gospodarczej
 7. Wypłata środków
 8. Wsparcie pomostowe
 9. Utrzymanie trwałości przez 12 miesięcy

DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content