Dokumenty

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:
  • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu),
  • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
  • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu)
W przypadku dostarczania dokumentów rekrutacyjnych mailem niezbędne jest przysłanie:
  • Skanu kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj. Formularza rekrutacyjnego wraz z Załącznikiem nr 8 oraz Załącznikiem nr 9
  • Wypełnionego formularza rekrutacyjnego (ale bez podpisu) w wersji edytowalnej, np. word (doc.docx), plik open Office.DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO
INNE
DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content