Dokumenty

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu),
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu)
 •  

W przypadku dostarczania dokumentów rekrutacyjnych mailem niezbędne jest przysłanie:

 • Skanu kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj. Formularza rekrutacyjnego wraz z Załącznikiem nr 8 oraz Załącznikiem nr 9
 • Wypełnionego formularza rekrutacyjnego (ale bez podpisu) w wersji edytowalnej, np. word (doc.docx), plik open Office.DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej – POBIERZ
 2. Załącznik 1 – Biznesplan do projektu Młodzi Samodzielni – wersja edytowalna .docx – POBIERZ
 3. Załącznik 1 – Biznesplan do projektu Młodzi Samodzielni – POBIERZ
 4. Załącznik 2 – Standardy oceny biznesplanu – POBIERZ
 5. Załącznik 3 – Karta oceny biznesplanu – POBIERZ
 6. Załącznik 4 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – POBIERZ
 7. Załącznik 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego – POBIERZ
 8. Załącznik 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego – wersja edytowalna .docx – POBIERZ
 9. Załącznik 6 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – POBIERZ
 10. Załącznik 6 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – wersja edytowalna .docx – POBIERZ
 11. Załącznik 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ
 12. Załącznik 8 – Zestawienie planowanych wydatków – POBIERZ
 13. Załącznik 8 – Zestawienie planowanych wydatków – wersja edytowalna .docx – POBIERZ
 14. Załącznik 9 – Oświadczenie osoby niepełnosprawnej – POBIERZ
 15. Załącznik 10 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku – POBIERZ
 16. Załącznik 11 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – POBIERZ
 17. Załącznik 12 – Zbiór oświadczeń dotyczących warunków otrzymania wsparcia finansowego – POBIERZ
 18. Załącznik 13 – Szczegółowe zestawienie wydatków w ramach biznesplanu – POBIERZ
 19. Załącznik 13 – Szczegółowe zestawienie wydatków w ramach biznesplanu – wersja edytowalna .docx – POBIERZINNE
DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content