Rezerwacja stolika

Chciałbyś otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej?
Porozmawiajmy o tym przy burgerze.

Poniżej zarezerwuj miejsce na spotkaniu informacyjnym
Restauracji Steak House w Dębicy

29.04.2022 o godz. 17:00

 

Contact Form Demo
DOŁĄCZ DO NAS

Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content