Korzyści

W ramach projektu Uczestnikom zapewnione zostanie wsparcie w postaci: 

  • Szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Czas trwania szkolenia: 42 godziny lekcyjne. Szkoleniem objętych będzie 110 Uczestników projektu;
  • Bezzwrotnej pomocy finansowej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa, w kwocie jednostkowej 23.050,00 PLN na osobę. Wsparciem objętych zostanie 100 Uczestników projektu;
  • Finansowego wsparcia pomostowego w kwocie 2.800,00 PLN miesięcznie, wypłacanego przez okres 6 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  • Zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia dla 75% Uczestników projektu.

Każdy Uczestnik projektu, który otrzyma bezzwrotną pomoc finansową (dotację) na utworzenie przedsiębiorstwa, będzie miał możliwość otrzymania również finansowego wsparcia pomostowego.

Każdy z Uczestników projektu, który otrzyma wsparcie finansowe, będzie zobowiązany do nieprzerwalnego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Uczestnicy projektu mają możliwość zgłaszania do Biura projektu specjalnych potrzeb / ułatwień w trakcie uczestnictwa w projekcie.

Sposób rozliczania:

  • Dotacja: rozliczna jednorazowo, po zakończeniu 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu;
  • Wsparcie pomostowe: rozliczane miesięcznie (netto), na podstawie zestawień wydatków, na pokrycie składek ZUS, podatku dochodowego i opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Szczegóły dotyczące terminów i zasad przeprowadzenia rozliczeń wsparcia finansowego (dotacji i wsparcia pomostowego) opisane zostały w dokumentacji projektu.

DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content