Aktualności

23.06.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie. Harmonogram uzupełniono o termin wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym wypełnieniu biznesplanu.

HARMONOGRAM – POBIERZ
20.06.2022r.

Przedstawiamy informacje dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Warunki zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ

Formularz zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ
20.06.2022r.

Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego dnia 13 czerwca 2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 30 czerwca 2022r. do 19 lipca 2022r.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty, a także poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
20.06.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie. Korekta dotyczy przemyskiego adresu realizacji wsparcia.


HARMONOGRAM – POBIERZ
14.06.2022r.

W dniu 13 czerwca 2022r. zakończył się nabór uzupełniający do udziału w projekcie. W dniu 14 czerwca 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.
13.06.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie. Korekcie uległy godziny rozpoczęcia i zakończenia szkoleń.


HARMONOGRAM – POBIERZ
10.06.2022r.

Przedstawiamy harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie, zawierający terminy i  miejsca odbywania szkoleń.


HARMONOGRAM – POBIERZ
10.06.2022r.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi – Samodzielni” w ramach naboru podstawowego (24.05.2022r. – 15.05.2022r.)


Lista osób zakwalifikowanych do projektu – nabór podstawowy – POBIERZ
WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do 12 maja 2022 r. w ramach naboru podstawowego do projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wszystkie złożone formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z Doradcą zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentującą wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Lista formularzy po ocenie merytorycznej – POBIERZ
Informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieszczony został wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ZUS potwierdzającego Państwa status jako osoby bezrobotnej.

Dodatkowo konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, potwierdzającego Państwa status jako osoby niezarejestrowanej w ewidencji PUP.

Są to dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu Kandydatów/tak do projektu jako osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego dnia 12 maja 2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 25 maja 2022r. do 13 czerwca 2022r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
W dniu 12 maja 2022r. zakończył się nabór do udziału w projekcie. W dniu 13 maja 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, na którym będziemy prezentować założenia projektu „MŁODZI-SAMODZIELNI”.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 13:15 w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (parter, pokój nr 3).

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub telefonicznie pod numer 798 771 080 lub 798 771 524.

Program oraz inne szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na stronie:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2042-spotkanie-informacyjne-dotacje-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 22 kwietnia 2022r. do 12 maja 2022r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu zostanie rozpoczęta w kwietniu 2022 r.

Szczegóły podamy już wkrótce!
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu webinarium z cyklu „Młodzi na start” – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego, na którym będziemy prezentować założenia naszego projektu „MŁODZI-SAMODZIELNI”! 

Po webinarium możliwe będzie zadawanie pytań.

Webinarium odbędzie się w poniedziałek – 04 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu.

Rejestracja do webinarium: 

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/mlodzi-na-start6/register

Program oraz inne szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo na stronie:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2034-lokalny-punkt-infmacyjny-funduszy-europejskich-w-przemyslu-zaprasza-na-webinarium-z-cyklu-mlodzi-na-start-fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa!
DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content